BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:34ca5aa8-401e-00a0-2988-faf70f000000 Time:2019-04-24T10:28:57.5143503ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:14c1200f-d01e-0122-1f88-fa100a000000 Time:2019-04-24T10:28:57.5155862Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:2e9b89df-001e-012b-1b88-fa0a84000000 Time:2019-04-24T10:28:57.5213902Z

图文排行

排行榜

美食栏目

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a48744d9-501e-0133-2f88-fa2711000000 Time:2019-04-24T10:28:57.5406508Z

首播

重播

 脑力劳动者一般肌肉活动少,主要从事脑力劳动。怎样通过食物营养提高大脑的劳动效率,这是每个脑力劳动者关心的问题。

 科学家研究发现,人脑的重量虽然只占人体重量的2%左右,但大脑消耗的能量却占全身消耗能量的20%。人体消耗的能量主要由膳食中的糖、脂肪和蛋白质提供。但人脑在利用能源物质上与其他器官不足,它主要依靠血液中的葡萄糖(血糖)氧化供给能量。大脑对血糖极为敏感,人脑每天大约需用116~145克的糖,当血糖浓度降低时,脑的耗氧量也下降,轻者感到头昏、疲倦,重者则会发生昏迷。因此,一定的血糖浓度对保证人脑复杂机能的完成是十分重要的。

责任编辑:刘寅鹏

热词:

 • 充电
 • 鹌鹑蛋黄
 • 脂质代谢
 • 蛋类
 • 充电: 充电是给蓄电池等设备补充电量的过程。 其原理是让直流电从放电相反的方向通过,以使蓄电池中活性物质恢复作用。 来自:互动百科
  BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:e7194a56-601e-00d1-1788-fa8536000000 Time:2019-04-24T10:28:57.5819178Z
  BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:23cc255b-301e-0005-6388-facc16000000 Time:2019-04-24T10:28:57.5819543Z