BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:19723b1b-501e-0015-0423-24faf0000000 Time:2019-06-16T09:08:31.2655146ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:d0673960-501e-0078-4423-2450de000000 Time:2019-06-16T09:08:31.2708603Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a918c145-901e-0008-0f23-24231a000000 Time:2019-06-16T09:08:31.2687243Z

图文排行

排行榜

美食栏目

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a7cf2278-901e-004c-1023-24ff76000000 Time:2019-06-16T09:08:31.2787848Z

首播

重播

 绿茶

 绿茶含有大量的氟和牙齿中的磷灰石结合,具有抗酸防蛀牙的效果;儿茶素能够减少造成蛀牙的变形链球菌,同时可除去难闻口气。吃法:视个人喜好,一天喝2~5杯绿茶,建议在用完餐或吃了甜点之后饮用。另外,绿茶里含有咖啡因,所以孕妇应该限量饮用。

责任编辑:关庆飞

热词:

 • 变形链球菌
 • 蛀牙
 • 食物残渣
 • 口腔细菌
 • 变形链球菌: 变形链球菌为革三染色阳性的球菌,是口腔天然菌群中占比例最大的链球菌属中的一种,为牙斑的主要成分之一。 来自:互动百科
  BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ae31177e-501e-0073-2023-2448aa000000 Time:2019-06-16T09:08:31.3517258Z
  BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:60bd19ec-301e-0063-2623-247e4c000000 Time:2019-06-16T09:08:31.3516300Z