BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:0ffed299-501e-009d-7328-e34229000000 Time:2019-03-25T16:35:21.5140695ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:3d5cb35a-a01e-00a1-1d28-e3f6f2000000 Time:2019-03-25T16:35:21.5140512Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:40a40cc6-b01e-0050-1128-e32761000000 Time:2019-03-25T16:35:21.5155285Z

图文排行

排行榜

美食栏目

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:e6ad173e-001e-00e3-1828-e3dde6000000 Time:2019-03-25T16:35:21.5896086Z

首播

重播

  2010年,中国已超越日本,成为拉菲系列酒在亚洲最大的消费市场,和全球第四大市场。

  来自法国的拉菲,被誉为葡萄酒中的“LV”,近年却在华遭遇大量“山寨兄弟”。根据拉菲官方介绍,大小拉菲年产量一年不超过60万瓶。但根据国内媒体报道,仅浙江、福建两地,拉菲销量一年就已经超过40万瓶,可见其中不乏假货。

视频集>>

热词:

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:10d1707d-e01e-0048-3028-e30af4000000 Time:2019-03-25T16:35:21.6253316Z
channelId 1 1 中国成拉菲系列酒全球第四大市场 1 2010年,中国已超越日本,成为拉菲系列酒在亚洲最大的消费市场,和全球第四大市场。