BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:5594d77b-c01e-013d-4914-e2cb1a000000 Time:2019-03-24T07:35:51.0067252ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:265ae225-e01e-00ad-3f14-e21803000000 Time:2019-03-24T07:35:51.0051999Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:8ce2ea14-501e-005a-7c14-e23ee8000000 Time:2019-03-24T07:35:51.0061701Z

图文排行

排行榜

美食栏目

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:e43c96c3-101e-003b-1114-e27a37000000 Time:2019-03-24T07:35:51.0757406Z

首播

重播

威士忌鸡尾酒

  威士忌鸡尾酒

  鸡尾酒是经典的,每来一杯都会使人回忆起过去数十年的那些传统。

  抿一小口酒,突然回忆起在你之前的那些饮酒者,不自觉的就会有一种成熟的,非常棒的感觉,尽管这感觉主要是因为想象的而不是实际上的享受。

  但是,这才是真正的乐趣所在,不是吗?所以当你准备尽情享受威士忌时,为了使你感觉自己更加成熟,我在这里给你推荐以下五种最受欢迎的威士忌鸡尾酒,还有制作它们的方法。

  关闭

视频集>>

热词:

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:665358a8-701e-002b-5e14-e24cd1000000 Time:2019-03-24T07:35:51.1540511Z
channelId 1 1 情人最爱5种销魂威士忌鸡尾酒 1