BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:5ad1c66f-e01e-006a-7bc3-6f64c2000000 Time:2019-09-20T14:58:54.3203290ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:4c857952-d01e-00c8-0fc3-6fa95e000000 Time:2019-09-20T14:58:54.3211471Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ced9edce-101e-0056-30c3-6fd019000000 Time:2019-09-20T14:58:54.3224618Z

图文排行

排行榜

美食栏目

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b6eed1c8-301e-0068-58c3-6f6638000000 Time:2019-09-20T14:58:54.3351034Z

首播

重播

  刚出生的宝贝有时突然会不停地打嗝,新妈妈除了去除引发原因外,不妨试一些小妙招。

  拍背并喂点温热水:如果宝贝是受凉引起的打嗝,可先抱起宝贝,轻拍他的后背,然后喂点温热水,给胸部或小肚子盖上衣被等。

  刺激小脚底:若宝贝是因为吃奶过急、过多或奶水凉引起的打嗝,可刺激宝贝的小脚底,促使他啼哭。这样,可使宝贝的膈肌收缩突然停止,从而止住打嗝。

  另外,在宝贝耳边轻轻地挠痒,并和宝贝说说话,也可止嗝。

  来源:好孩子育儿网

 

视频集>>

热词:

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:fbbf860b-301e-00e0-63c3-6fdee1000000 Time:2019-09-20T14:58:54.3222241Z
channelId 1 1 止住宝宝打嗝的小妙招 1