BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b673eff6-e01e-008f-4af4-e37635000000 Time:2019-03-26T16:53:55.7725637ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:786ad70b-e01e-00ad-06f4-e31803000000 Time:2019-03-26T16:53:55.7728976Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c2acd9ed-201e-00bb-10f4-e3d99d000000 Time:2019-03-26T16:53:55.7804306Z

图文排行

排行榜

美食栏目

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9cf811bd-c01e-0076-46f4-e3bcd5000000 Time:2019-03-26T16:53:55.8677468Z

首播

重播

番薯

  番薯

  属于高纤食物,如果在早餐的时候吃,可以搭配鸡蛋或牛奶,这样就可以摄取足够的纤维、淀粉和蛋白质。

  最好用蒸的方式,这样番薯的营养才不会流失,用烤的或用水煮也可以。番薯皮的纤维质很丰富,在蒸煮钱将皮刷洗干净后,连皮一起吃最好。番薯含有很多淀粉,热量不低,如果不想发胖,可减少饭量,或在某一餐将其取代主食。

视频集>>

热词:

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9a30f18f-201e-0137-25f4-e3d293000000 Time:2019-03-26T16:54:03.3872574Z
channelId 1 1 8大排毒减肥食物 排清体内废物自然瘦 1