BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:64c23230-e01e-00e9-3f8b-e0c46f000000 Time:2019-03-22T08:44:55.1367439ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:297ef6f2-c01e-0032-1e8b-e060b9000000 Time:2019-03-22T08:44:55.1356149Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9facd3ee-e01e-006a-4e8b-e064c2000000 Time:2019-03-22T08:44:55.1354744Z

图文排行

排行榜

美食栏目

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c1e3acee-d01e-0122-288b-e0100a000000 Time:2019-03-22T08:44:55.1694018Z

首播

重播


1.日本的鱼白

  鉴于鱼子酱不论在日本还是世界其它国家都如此受欢迎,也许吃鱼白大概应该不是什么过分的事了。日本食物“Shirako”,日语意为“白色的孩子”,其实就是雄性鳕鱼、琵琶鱼、河豚鱼等鱼类的生殖腺。在经过烹饪的情况下,鱼白会呈奶油和胶状。但是,多数“身体还有待发育”的日本人会选择生吃这道菜,而且吃得津津有味。

视频集>>

热词:

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ad8634a3-901e-00cf-188b-e05fdb000000 Time:2019-03-22T08:44:55.2540804Z
channelId 1 1 各国最变态食物TOP10 1