BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c7d51969-c01e-0098-6ef4-e3b656000000 Time:2019-03-26T16:54:07.2215681ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:643d8262-701e-00a8-7bf4-e3ec7c000000 Time:2019-03-26T16:54:07.2219745Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f6dba5c6-501e-00f0-09f4-e3e807000000 Time:2019-03-26T16:54:07.2216591Z

图文排行

排行榜

美食栏目

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:7c3e8599-501e-001e-34f4-e3e284000000 Time:2019-03-26T16:54:07.2514165Z

首播

重播

  癌症,让人提及色变。究竟哪些食物可以有效地防癌?以下5道夏季清爽小菜,您可别小瞧了,虽然简单易做,但是有预防癌症的奇效,日常不妨多吃,能帮您防癌、抗癌。

蒜蓉蒸茄子:

  防胃癌、子宫颈癌

  曾有试验从茄子中提取的一种物质,用于治疗胃癌、子宫颈癌等收到良效。茄子中还含有龙葵碱、葫芦素、水苏碱、胆碱、紫苏甙、茄色甙等多种生物碱物质,其中龙葵碱、葫芦素被证实具有抗癌能力。

视频集>>

热词:

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b140095c-d01e-0100-27f4-e37e3c000000 Time:2019-03-26T16:54:10.3027366Z
channelId 1 1 盘点 5款有助防癌的夏季清爽小菜 1